Εταιρείες Executive Search: Οδηγώντας την επιχείρηση προς την επιτυχία !

1)Πως διασφαλίζεται η σωστή επιλογή στελεχών από εταιρίες Executive Search;

Εταιρίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα executive search, σίγουρα αποτελούν έναν πολύτιμο συνεργάτη για τις επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη υψηλών προδιαγραφών.Profiles δηλαδή που έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες και σημαντική εργασιακή εμπειρία. Οι Senior Recruiters που αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς, ξέρουν στοχευμένα που να αναζητήσουν τους κατάλληλους υποψήφιους και ακολουθούν σωστή στρατηγική. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται η επιτυχής  στελέχωση στις εταιρείες και μειώνεται εξαιρετικά ό κίνδυνος μιας «λανθασμένης επιλογής».

2)Πότε υπάρχει ανάγκη για συνεργασία με μια εταιρία executive search;

Πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να αναζητήσουν και κατ επέκταση να βρουν τα  υψηλόβαθμα στελέχη που αναζητούν και έτσι απευθύνονται σε εταιρίες συμβούλων . Είτε γιατί δεν έχουν  εξειδικευμένους εργαζόμενους για να βρουν τους υποψήφιους είτε γιατί δεν έχουν εργαλεία τέτοια ώστε να εμβαθύνουν στην αξιολόγηση και να έχουν εμπεριστατωμένα και σωστά αποτελέσματα. Οι ανάγκες λοιπόν που καλύπτονται όταν αναλαμβάνει να καλύψει την θέση που ζητείται  μια executive search εταιρία ,είναι πολλαπλές και ποικίλες ενώ μακροπρόθεσμα η «επένδυση» που έχει κάνει μια επιχείρηση με αυτήν την συνεργασία θα αποδειχτεί  άκρως αποδοτική.

3)Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγεται ο εκάστοτε συνεργάτης;

Το κόστος που συνεπάγεται  λανθασμένες επιλογές προσωπικού είναι αρκετά υψηλό, ενώ όταν αφορά  υψηλόβαθμα στελέχη αυτό μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο. Η συνεργασία με εταιρείες executive  search ως προς την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή υψηλόβαθμων στελεχών  πολλές φορές είναι αναγκαία και  τότε αυτόματα ανεβαίνει και ο πήχης των απαιτήσεων που έχει μια επιχείρηση ως προς τον συνεργάτη της, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Για να είναι εύρωστη μια τέτοια συνεργασία η εταιρία πελάτης θα πρέπει να αναζητήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον συνεργάτη της. Πρώτα απ όλα θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση και know how από τον άνθρωπο που θα αναλάβει να καλύψει την θέση  στον συγκεκριμένο κλάδο που απευθύνεται, να γνωρίζει την αγορά, τις συνθήκες που επικρατούν και σαφώς να έχει αξιολογήσει στο παρελθόν και διατηρεί επαφές με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη καθώς επίσης να ανανεώνει συνεχώς αυτήν την ιδιαίτερη βάση δεδομένων τέτοιων υποψηφίων. Να τηρούνται τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο πλευρών και να υπάρχει εχεμύθεια και συνεπώς να είναι ένας πολύτιμος-έμπιστος συνεργάτης.